Beyond Our Horizon


A limited edition of archival prints by Visual Narrative.Za naším horizontem


Limitovaná edice fotografií z Britské Kolumbie, Yukonu a Aljašky od Visual Narrative. Fotografie tiskneme na archivní bavlněný papír 320 g/m² ve studiu Martina Wágnera. Každý výtisk je podepsaný, číslovaný a opatřený certifikátem originality.

V případě zájmu nás kontaktujte přes e-mail print@visual-narrative.com, rádi vám zašleme odkaz na online katalog všech dostupných fotografií spolu s ceníkem možných formátů. Fotografie jsou standardně k dispozici ve formátu A2 (420 x 594 mm), větší formát rádi zhotovíme po dohodě.

Beyond Our
Horizon


A limited-edition of Visual Narrative photographs from British Columbia, Yukon and Alaska. Photographs are printed on archival cotton paper 320 g/m2 in Martin Wagner’s studio. Each copy is signed, numbered and provided with a certificate of originality.  

For more information contact us via email
print@visual-narrative.com, we will gladly send you a link to an online catalogue including price list. All photographs are available in A2 format (420x594mm). Contact us for larger formats.
Osmdesát procent všech podnětů z našeho okolí vnímáme zrakem – světlo, barvy, prostor. Fotografie zachycují přírodní krajinu v Britské Kolumbii, Yukonu a na Aljašce. Majestátní hory, krajina, která se mění barvami podzimu, lesní požáry, ustupující ledovce, jejich vrásy a kaňony. Každý obraz má svůj příběh, jenž je více než kdy jindy ovlivňovaný klimatickou změnou. Fotografie zachycují světlo, které nakonec vnímáme jako objekt a prostor, a jsou jeho oslavou.

Co uvidíme příští rok, jak se místa změní a jak bude příběh pokračovat?

Série „Za naším horizontem“ propojuje zrakový vjem s naší představivostí, abychom se inspirovali všedním životem a objevovali v něm jedinečné chvíle. Její snahou je vnímat šířeji a hlouběji prostředí, které známe, a hledat v něm nové vrstvy a nové souvislosti, a pokusit se tak vytvořit prostor k nalezení hlubšího smyslu.
Eighty percent of all stimuli we receive from our surroundings are registered by the sense of sight - through light, colours and space around us. The photographs capture the natural landscape of British Columbia, Yukon and Alaska. Monumental mountains, a panorama of changing seasons, wildfires, receding glaciers, their folds and canyons. Every picture embodies a story that is now more than ever being shaped by climate change. The photographs are immortalization of the individual stories of these divine places. Essentially, they are the expression of light that we ultimately perceive as objects and space.

What can be seen next year, how will the places change and how will the story evolve?

The “Beyond Our Horizon” series combine vision and our imagination to inspire us to discover unique moments in everyday life. Its task is to extend the well-known environment by the endless discovery of hidden layers, details and new connections, thus creating a space for a safe exploration of a deeper meaning behind each picture.